AZIF POLARA INVEST FOND

 • Naziv: Akcijski zatvoreni investicioni fond “POLARA INVEST FOND” ad Banja Luka - u preoblikovanju
 • Skraćeni naziv: Akcijski ZIF POLARA INVEST FOND” ad Banja Luka - u preoblikovanju
 • Adresa sjedišta: Petra Preradovića br.21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • Telefon: +387 51/ 226-770
 • Fax: +387 51/ 226-774
 • E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Web site: www.polara-bl.com
 • Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud Banja Luka, 7-17-00
 • MB: 01957503
 • JIB: 4401638670002
 • Osnovni kapital: 94.035.872,00 KM
 • IUkupan broj akcija: 1.679.212
 • Nominalna vrijednost akcije: 56 KM
 • Transakcioni račun: 555-007-00026052-89 Nova Banka, Banja Luka
 • Devizni račun: Raiffeisen Bank Sarajevo - IBAN BA391611000002164419 - Račun: 18000001027
 • Revizorska kuća: Vral Audit doo Banja Luka
 • Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
 • Visina naknade Društva za upravljanje imovinom: 3,50%
 • FATCA podaci - GIIN broj: P4KWCA99999.SL.070