OAIF ADRIATIC BALANCED KUPOVINA UDJELA

UPUTSTVO ZA PRIMANJE ZAHTJEVA ZA KUPOVINU UDJELA

Spisak neophodne dokumentacije koja se prilaže uz Zahtjev


 

U skladu sa objavljenim Obavještenjem o periodu primanja Zahtjeva za kupovinu i otkup udjela u Otvorenom akcijskom investicionom fondu sa javnom ponudom  “ADRIATIC BALANCED”, navodimo

POSTUPAK KUPOVINE UDJELA

FIZIČKA LICA

- ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke
- ovjerenu punomoć, ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi  na kupovinu udjela

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

 1. 1. Upitnik za politički eksponirana lica
 2. 2. Obrazac W-8BEN
 3. 3. Obrazac W-9

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2. i 3.

Osim navedene dokumetacije uz zahtjev za kupovinu udjela potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela maloljetno lice koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:

- ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke lica zakonskog zastupnika
- saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica

PRAVNA LICA

- ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca)
- ovjerenu kopiju Potvrde o JIB-u
- ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke
- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica
- ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćenika uz naznaku da se ista odnosi na kupovinu udjela
- Izjavu o stvarnom vlasništvu

Prilikom kupovine udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

 1. 1. Upitnik za politički eksponirana lica
 2. 2. Obrazac W- 8BEN-E
 3. 3. Obrazac W-8IMY
 4. 4. Obrazac W-9

U slučaju da je klijent američki državljanin popuniti obrasce pod rednim brojem 2,3 i 4.

KASTODI BANKA

U slučaju da kupovinu  ili otkup udjela vrši Kastodi banka potrebno je da dostavi slijedeću dokumentaciju:

 1. - zahtjev za otkup/kupovinu
 2. - kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca) ovjerenu od strane nadležnog organa
 1. - povrda o ovlaštenim potpisnicima ispred kastodi odjela umjesto kartona deponovanih potpisa
 2. - kopije identifikacionih dokumenata ovlaštenika ispred kastodi odjela, ovjerenu od strane nadležnog organa
 1. - specifikacija o krajnjim vlasnicima koji traže otkup/kupovinu
 2. - Izjavu o stvarnom vlasništvu
 3. - Izjava na memorandum Kastodi banke kojom izjavljuju da su proslijedili svu dokumentaciju u skladu sa svojim pravilima poslovanja, a koja se odnosi na klijente Kastodija i njihove podatke i dokumentaciju koja se dostavlja u vezi otkupa/kupovine  udjela Fonda.