Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom Polara Invest a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine. Osnovna uloga Društva je upravljanje Polara Invest Fondom.

U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u Fond, a zatim te vaučere uložilo u 143 preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima.

Danas, Društvo radi na analizi svake od ovih akcija, kako bi se donijele odluke o kupoprodaji akcija na Berzi. Cilj ovih odluka, odnosno upravljanja Fondom u cjelini, je podizanje neto vrijednosti sredstava Fonda, što je zajednički interes Društva i akcionara Fonda.

Neto vrijednost sredstava Fonda na dan 31.10.2015. godine iznosi:

Ukupna neto vrijednost sredstava: 17.485.870,85 KM

Neto vrijednost sredstava po akciji: 10,4131 KM


Polara Invest 2011. | Studio dot