Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine.

U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima.

Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale.

Krajem septembra 2016. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Danas, Društvo radi na upravljanju portfeljem svakog od navedenih fondova, u cilju zaštite interesa akcionara fondova.

Neto vrijednost imovine fondova na dan 31.12.2016. godine iznosi: 

Zatvoreni investicioni fond

Ukupna neto vrijednost imovine

Neto vrijednost imovine po akciji

Polara Invest Fond

13.922.532,84

8,29

Jahorina Konseko Invest

3.887.994,18

1,97

Privrednik Invest

3.395.230,04

3,15

 


Polara Invest 2011. | Studio dot