Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom „Polara Invest“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine.

U početnoj fazi, Društvo je organizovalo prikupljanje i ulaganje vaučera građana u „Polara Invest Fond“, a zatim te vaučere uložilo u preduzeća u Republici Srpskoj. U međuvremenu, vaučeri građana su transformisani u akcije, tako da Društvo upravlja akcijama Fonda u tim preduzećima.

Krajem 2015. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Jahorina Konseko Invest“ a.d. Pale.

Krajem septembra 2016. godine, Društvo je dobilo dozvolu za upravljanje i fondom „Privrednik Invest“ a.d. Banja Luka.

Danas, Društvo radi na upravljanju portfeljem svakog od navedenih fondova, u cilju zaštite interesa akcionara fondova.

Neto vrijednost imovine fondova na dan 30.09.2017. godine iznosi: 

Zatvoreni investicioni fond

Ukupna neto vrijednost imovine

Neto vrijednost imovine po akciji

Polara Invest Fond

12.659.566,42

7.54

Jahorina Konseko Invest

3.781.444,26

1.92

Privrednik Invest

3.519.152,39

3.26

 


Polara Invest 2011. | Studio dot